Logo Career Management Instituur

De beste resultaten bereiken met de juiste mensen op de juiste plaats.

Competentiemanagent richt zich kennis en (gedrags)vaardigheden in relatie tot de functies in de organisatie. Talentmanagement gaat een stap verder omdat ook rekening gehouden wordt met de talenten en motieven van medewerkers. Zo bied je de manager en de medewerker duidelijkheid over:

  • Resultaatgebieden en competenties
  • Het afstemmen en ontwikkelen van de talenten van de medewerkers.

Talentmanagement biedt instrumenten voor de selectie, ontwikkeling, beoordeling, mobiliteit, beroepskeuze en reïntegratie van medewerkers. We hebben veel organisatorische ervaring, opgedaan in een verscheidenheid aan bedrijven en Harry is onder meer gecertificeerd als TMA® professional (Talenten en Motivatie Analyse). We zetten onze talenten graag voor u in!

Download de brochure mobiliteit.

Download de brochure Talentmanagement.

Interesse? Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

 

De TMA-methode