Het leven is onvermijdelijk anders in de lente dan in de winter, anders in het begin, in het midden en aan het einde ervan.

Geboren worden, relaties, leven, en sterven. Leven is veranderen; je verandert zelf, je relaties veranderen en de mensen en de wereld om je heen veranderen ook. Sommige veranderingen gaan zo geleidelijk als de overgang van de seizoenen. Je merkt ze pas op als je er bewust bij stil staat of wanneer je na een tijdje achterom kijkt. Andere veranderingen maak je heel bewust mee omdat ze een bijzondere betekenis voor je markeren of erg ingrijpend zijn, zoals een geboorte of het sterven van een geliefd persoon.

{avsplayer videoid=8 playerid=3}

In ieders leven zijn momenten die het waard zijn om bij stil te staan. Momenten van groei en dankbaarheid maar ook van verlies en afscheid, overgangsmomenten. Die belangrijke momenten wil je niet zo maar voorbij laten gaan, je wilt ze vieren of gedenken op een manier die bij jou past. Alleen of samen, in stilte of met woorden, activiteiten, symbolen of rituelen. Denk daarbij aan geboorte, volwassen worden, samenwonen en huwelijk, ziekte en sterven.

Als ritueelbegeleider help ik je om te zoeken naar passende woorden, symbolen en handelingen bij vieren en gedenken. Dat kan vanuit een wereldse levensovertuiging, maar ook met religieuze accenten of rituelen en teksten vanuit andere culturen of religies. Ik begeleid je bij het uiting geven aan verwerking en betekenis geven op een wijze die bij jou, bij jullie, past.

 Bel of mail gerust voor vrijblijvende informatie.