Rituelen vervullen een persoonlijke en een sociale functie rondom verwerking, afscheid, vieren of herdenken van betekenisvolle momenten in het leven. Je kunt daarbij denken aan geboorte, huwelijk en overlijden maar ook aan overgangsmomenten zoals volwassen worden of afscheid van werk.

Een ritueelbegeleider kan helpen om aan bijzondere momenten betekenis te geven en deze te verwerken. Waarbij het gaat om het tot uitdrukking brengen van de essentie voor deze mensen in deze situatie. Zo kunnen mensen voorbereid worden op de nieuwe situatie in hun leven en troost en steun ervaren.

Een ritueelbegeleider kan ook een bemiddelende rol spelen bij mensen die onderling verdeeld zijn, zodat ze toch in staat zijn om een uitdrukkingsvorm te vinden die passend is bij de situatie.

Ieder mens en iedere situatie is uniek. Daarom is ritueelbegeleiding voor mij altijd maatwerk en ik doe dit graag vanuit een open, accepterende houding naar alle betrokkenen, met nieuwsgierigheid naar wat mensen drijft, met empathie en gevoel voor symboliek. Ik put daarbij uit mijn ervaring in het begeleiden van mensen in allerlei situaties.

Bel of mail gerust voor vrijblijvende informatie.