Vergoeding zorgverzekeraars mogelijk 
afhankelijk van uw zorgpolis.

VIV-logo RBCZ logo def 2013 breed LC

Triskel

De Triskel is een symbool vanuit de Keltische cultuur en tegelijkertijd brugsymbool tussen de Germaanse en de Keltische cultuur. Deze brugfunctie maakt de Triskel uitermate geschikt als naam voor de door ons ontwikkelde methode van heling. Met zijn driebenige vorm vertegenwoordigt het symbool de cijfermystiek van 3.

De Triskelmethode richt zich op de drie verschillende breinen, namelijk het reptielenbrein het emotionele brein en de neo-cortex (het jongste deel van ons brein waar o.a. onze rationele en creatieve vermogens zijn ondergebracht). Ook omvat het onze drie bewustzijnslagen van de consensus-realiteit (de realiteit waar we overeenstemming over hebben), het onderbewuste (waar al onze subjectieve ervaringen zijn opgeslagen), en de essentielaag (de subtiele laag waar gedachten en intenties invloed hebben).

Binnen de Triskelmethode staat Triskel voor:

Transformatie; het omzetten van belemmerende patronen in bekrachtigende patronen. Herprogrammeren van subjectieve ervaringen met hulpbronnen om te komen naar overtuigingen en patronen die ons leven verrijken.

Integratie; integratie van de diverse delen van de persoonlijkheid, waaronder verborgen delen en ervaringen die tot innerlijke conflicten leiden of vanuit het onderbewuste klachten veroorzaken. Integratie is het met elkaar verbinden van de verschillende delen tot een harmonieus samenwerkend geheel.

Schepping; sturing aan je leven geven. Je eigen werkelijkheid creëren door je te verbinden aan de hulpbronnen vanuit een groter geheel. De kracht van je gedachten en intenties inzetten voor een beter welzijn. De principes uit de quantumfysica worden toegepast om welzijn en gezondheid te creëren in ons leven en onze omgeving.

Het woordje ‘kel’ staat voor ‘brug’ en is symbool voor de verbinding van de drie breinen en bewustzijnslagen.

 

Triskelheling en Triskelmethode © Avila coaching