Fragment van het boek

Inhoud


Aanbeveling door Eric Schneider

In dit boek lees je niet alleen over persoonlijke ontwikkeling, maar krijg je handvatten om het ook werkelijk in de praktijk te brengen. handvatten die doorleefd zijn en gedeeld worden vanuit de ervaring van de auteurs zelf. Bij persoonlijke ontwikkeling is uiteindelijk het doen wat telt. Alleen het tot actie overgaan zet het 'kennen' om in ervaring, een ervaring die ons transformeert en dichter bij ons innerlijk 'weten' brengt.

Het boek is vlot geschreven, heeft een goede structuur, onderbouwing en visie en laat zien hoe onze psychische opmaak ons welbevinden, ons lichaam en onze omgeving beïnvloedt. De triskel is een equilibrator en symboliseert energetische balans in continue groei. De Triskelmethode helpt je om stap voor stap jezelf in die transformatie en balans te brengen.

Eric Schneider, psycholoog, NLP-trainer, coach

Terug

Aanbeveling door Marten Klaver

Het soepel geschreven en vlot leesbare boek ’De helende kracht van je emoties‘ van Andrea Luijten en Harry Vos heb ik graag tot mij genomen. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en met Rome bedoel ik de kern van de zaak. De Triskelmethode bezoekt in mijn ogen Rome en heelt de hulpzoekende. De kern van de zaak is voor mij de onverwerkte psycho-emotionele factor, die klachten veroorzakend werkt. Het is bijzonder dat de Triskelmethode zich hierop richt, daar waar in de reguliere psychologische en psychiatrische hulpverlening de emotie meestal vermeden wordt uitgezonderd de psychotherapie. Cognitieve gedragstherapeuten zeggen soms expliciet dat ze ervoor gekozen hebben om de emotie te vermijden. Vele andere psychologen geven aan dat ze natuurlijk de emotie behandelen en daarmee bedoelen ze dat de emotie impliciet aan de orde komt. De Triskelmethode kenmerkt zich door expliciet naar de onverwerkte psycho-emotionele factor toe te gaan. De klachten kunnen neurotische klachten zijn, met hinder van eigen gedrag en gevoelens en het kunnen lichamelijke klachten zijn, die we nu somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten of SOLK noemen.

Het boek vraagt erom gelezen te worden door alle hulpverleners die te maken hebben met psychosociale problematiek, relationele problematiek en SOLK.

Marten Klaver, voormalig neuroloog en SOLK-behandelaar

Terug

Voorwoord Andrea & Harry

Voorwoord van Andrea

In de jaren dat wij mensen begeleiden is er ‘als vanzelf’ een manier van werken ontstaan die de kern raakt van waar wij in geloven. Namelijk dat mensen altijd in ontwikkeling zijn en dat de hobbels die we in ons leven tegenkomen de kiemkracht bevatten om te ontdekken hoe wij completere mensen kunnen worden en het pad van heling kunnen betreden.

Vroeger was ik heel stoer en sterk. Ik zag mezelf het liefst als zelfstandig en onafhankelijk. Vuurtje stoken, motor rijden en avonturen aangaan kon ik minstens zo goed als jongens. Man of vrouw zijn deed er niet toe. Het gaat erom dat je doet wat je wilt doen. Zo te denken heeft me aardig wat opgeleverd en het helpt me nog steeds om dingen voor elkaar te krijgen.

Maar met liefde en vriendschap kwam ik op glad ijs en daarop heb ik heel wat uitglijders gemaakt. Als ik me ging hechten, dan kwam er opeens een verborgen en heel kwetsbare kant van mij tevoorschijn. Thema’s als in de steek gelaten worden en afhankelijkheid kwamen telkens weer terug. Ik reageerde soms ineens heel emotioneel, voelde me dan verloren en hulpeloos en vond vooral dat ik gered moest worden. Zo ben ik , met vallen en opstaan, door meerdere relaties gegaan, met de nodige ellende, tot die relaties uiteindelijk aan hun eind kwamen. Emoties overrompelden me, ik voelde me soms helemaal ontredderd, en naarmate ik ouder werd kwamen er ook lichamelijke klachten bij.

Met de bewustwording van wat ik zelf wel en niet deed binnen relaties werd ik minder slachtoffer. Ik heb vriendschap gesloten met mijn innerlijke belevingswereld. De emoties en lichamelijke symptomen zijn een richtingwijzer geworden van dat wat in mij gezien en bewust gemaakt wil worden. Als ik terugkijk zie ik dat mijn thema’s uiteindelijk bijgedragen hebben aan mijn groei. Gebeurtenissen in mij en om mij heen, mensen, cursussen, methodes en boeken die op mijn pad kwamen zijn cadeautjes geweest die me op weg geholpen hebben op het pad van heling.

In dit boek deel ik samen met Harry wat wij ontdekt hebben, wat op ons pad is gekomen. Ik hoop dat dit boek een cadeautje voor jou wordt, dat je gaat ondersteunen op jouw pad naar heelwording. Dat het je gaat helpen om vriendschap te sluiten met je emoties, jezelf te aanvaarden en je helpt om lekkerder in je vel te komen zitten. Ik hoop dat het je helpt om in beweging te blijven en voldoening en geluk te ervaren, je leven lang.

Terug

Voorwoord van Harry

‘De eenzaat’ heb ik me vaak gevoeld, rots in de branding, betrouwbaar en sterk. Overzicht houden, structuur zien en rust brengen zijn mijn sterke kanten, zo wordt mij vaak verteld. En in die beelden en eigenschappen herken ik mijzelf ook, ze hebben me in mijn loopbaan goed geholpen. Maar toen ik ouder werd merkte ik dat er aan die identificatie ook een prijskaartje kleeft. De prijs is een zekere mate van onbereikbaarheid en altijd een zekere afstand bewaren van het leven. Nooit echt meedoen, het leven meer observeren dan het echt leven. Het kostte me steeds meer energie om dat beeld in stand te houden. Toen iemand mij eens verweet onbetrouwbaar te zijn, stortte mijn wereldbeeld in. Ik was er dagenlang erg door van slag en ik begreep niet waarom.

In een fantasy-boek las ik de zin: ‘Wees niet de bouwer van je eigen gevangenis’. Die zin raakte me omdat ik intuïtief begreep dat dit was wat ik deed. Ik hield mijn eigen gevangenis in stand door me vast te houden aan deze beelden en overtuigingen. Het was mijn eigen aandeel in mijn gevoelens van onbegrip en eenzaamheid. Het werd me toen ook duidelijk dat ik zelf iets kon doen om de muren van mijn gevangenis af te breken.

Ik ben me meer open gaan stellen voor mensen, gaan lezen en cursussen volgen over persoonlijke ontwikkeling en heling. Zo ontdekte ik dat we zelf richting aan onze ontwikkeling kunnen geven, door te luisteren naar wat emoties ons te vertellen hebben. Wij noemen dit de helende kracht van je emoties.
De Triskelmethode is in de praktijk ontstaan. Het principe is simpel: onze emoties hebben een belangrijke boodschap voor ons. Als we daarnaar luisteren en er iets mee doen, kunnen we onze zelfgebouwde gevangenis afbreken.

Daarvoor moeten we wel weten hoe we onze binnenwereld kunnen betreden en wat we daar dan kunnen doen. En dat is precies wat we met dit boek voor ogen hebben: jou de sleutel geven om de deuren van je gevangenis te openen en op weg te gaan naar meer heling en welzijn in je leven!

Terug

Tekstfragment uit het boek

Inleiding

We willen vaak het liefst zo snel mogelijk weg van emoties als angst, zorgen, teleurstelling, verdriet of boosheid. We vinden ze onprettig en we hebben de neiging om ze te onderdrukken, te verbergen en te negeren. Maar daarmee zijn de emoties niet verdwenen, ze zijn alleen ‘ondergronds’ gegaan en oefenen van daaruit een negatieve invloed uit op ons leven, onze gezondheid, ons welzijn en onze relaties.

Misschien loop je vast op bepaalde gebieden in je leven en zie je niet meer hoe je verder kunt komen. Misschien heb je gemerkt dat sommige gebeurtenissen die je overkomen overeenkomsten hebben of dat bepaalde thema’s telkens terugkomen als een soort rode draad door je leven. Je zou wel anders willen reageren en je neemt je ook voor om dat te doen, maar op de een of andere manier lukt dat niet.

De dieper verborgen boodschap van emoties wordt vaak niet gehoord. Dit boek helpt je om te leren luisteren naar je emoties. Het helpt je om, op bewust én onbewust niveau, je emoties en andere innerlijke hulpbronnen in te zetten en belemmerende patronen te veranderen in patronen die je versterken. Je leert hoe je zelf effectief je emotionele en fysieke balans kunt herstellen, door heling van onverwerkte ervaringen in het onderbewuste. Het doel is je te helpen om vriendschap te sluiten met je emoties. Zodat je hun diepere boodschap leert begrijpen en ze wegwijzers worden naar heling en de vervulling van je behoeften, persoonlijke ontwikkeling, betere gezondheid, betere relaties en meer welzijn.

Goede voornemens, maar geen stap verder
Zoals bijvoorbeeld Eline. Ze heeft een druk leven; een man, twee kinderen die veel aandacht vragen en een parttime baan. Haar man is veel met zijn werk bezig en, zegt ze, ze kan niet goed met haar schoonfamilie opschieten. De laatste tijd merkt ze dat ze steeds vaker moe en geïrriteerd is en ze heeft ook regelmatig hoofdpijnklachten. Eline voelt zichzelf vaak tekort schieten. ‘Ik ben maar een moeilijk mens’, zegt ze. Ze heeft een heel wensenlijstje met hoe ze het anders zou willen. Ze wil meer leuke dingen doen met vriendinnen, sporten en vooral zich niet zo op laten jagen en ‘nee’ kunnen zeggen als het nodig is. Ze heeft al zo vaak goede voornemens gemaakt, maar er komt niet veel van terecht. Eigenlijk komt ze geen stap vooruit.

Wij, Andrea en Harry, gaan ervanuit dat mensen zoals Eline geen problemen ervaren omdat er iets ‘fundamenteel mis’ is met hen, maar omdat ze op de een of andere manier vastgelopen zijn. Vastgelopen in patronen van denken, voelen en gedrag die in de loop van hun leven ontstaan zijn, maar niet meer passen bij hun huidige levensomstandigheden. We gaan er ook vanuit dat mensen veel ongebruikte innerlijke hulpbronnen hebben, die ze kunnen leren inzetten om die belemmerende patronen te veranderen. Om meer welzijn in hun leven te ervaren hoeven ze niet met veel inspanning ‘nog meer hun best’ te doen, maar leren om dingen ‘anders’ te doen. En dat leren is voor een deel een bewust proces en voor een ander deel een onbewust proces.

Herken je dit?
Je merkt misschien dat bepaalde vervelende situaties zich blijven herhalen. Dat je bepaalde ‘rode knoppen’ hebt, gebeurtenissen waar je gevoelig voor bent, waardoor je van slag raakt. Bijvoorbeeld als je ‘nee’ te horen krijgen, onderbroken wordt in een gesprek of als iemand iets van je vraagt wat je liever niet doet. Dat zijn dan triggers, aanleidingen, die een emotionele reactie bij je veroorzaken. Het is alsof er ergens diep in je hersenen een pakketje open gaat, met daarin een programma van emoties, gedachten en gedrag dat aan een bepaald soort gebeurtenis gekoppeld is. Het zit mooi weggeborgen en blijft onopgemerkt totdat er iets gebeurt wat je eraan herinnert, zoals bijvoorbeeld een afwijzing van iemand. Meteen gaat het pakket open en de gevoelens, gedachten en het gedrag die erbij horen komen op. Dit is onderdeel van een overlevingsmechanisme dat je helpt om met lastige, pijnlijke zaken om te gaan en om je hoofd boven water te houden. Zo’n mechanisme heb je in het verleden ontwikkeld, soms al in je hele vroege jeugd. Wanneer een gebeurtenis in het heden ineens gekoppeld wordt aan iets uit het verleden dat nog niet goed is verwerkt, kunnen er heftige emoties omhoog komen die bij dat voorval uit het verleden horen: grote angst, paniek of woede. Maar ook minder heftige emoties, zoals een gevoel van ontstemdheid, ongemak, somberheid, leegte of irritatie. Je reageert dan vaak heftiger dan passend lijkt bij de situatie. Deze emoties zijn de emotionele lading die horen bij ervaringen uit het verleden. In feite reageer je op ervaringen vanuit het verleden in plaats vanuit het heden.

Doos van PandoraAlle ballen in de lucht

Bij Eline speelt bijvoorbeeld dat ze het lastig vindt om ‘nee’ te zeggen als iemand iets van haar vraagt. Ze wil graag dat mensen haar aardig vinden. Dan voelt ze zich het meest op haar gemak. Maar als je verschillende rollen hebt in je leven, zoals ouder, werknemer en vriend(in) en alle ballen in de lucht wil houden, dan kan het allemaal wat te veel worden. En als je dan toch ’een bal laat vallen’ dan kan dat behoorlijke stress veroorzaken. Dat is overigens niet altijd het gevolg van slechts één ervaring, maar in veel gevallen een opeenstapeling van vergelijkbare ervaringen. Bijvoorbeeld gebeurtenissen die te maken hadden met afwijzing, waarna je, als reactie, ervoor gaat zorgen dat mensen je aardig vinden. Als Eline dan een keer niet doet wat anderen van haar verwachten, vinden ze haar misschien niet meer zo leuk. En dan moet ze omgaan met de angst om er niet bij te horen of een gevoel van eenzaamheid en verloren zijn. De niet verwerkte nare emoties die tot het verleden behoren, dringen zich in het heden aan haar op. Dat voelt niet fijn. Ermee omgaan geeft stress, kost veel energie en gaat ten koste van haar welzijn en vitaliteit.

Stress heeft invloed op onze gezondheid. Onverwerkte emotionele gebeurtenissen (kleine of grote trauma’s) kunnen zo dus ook invloed uitoefenen op gezondheidsklachten of deze zelfs veroorzaken. Daarom werkt deze methode ook door op fysieke gezondheidsproblemen, of deze nu onverklaard (psychosomatisch) zijn of dat er wel een officiële diagnose is.

In dit boek staat beschreven hoe je hiermee kunt omgaan én vooral ook hoe je er daadwerkelijk en blijvend verandering in kunt brengen. Zelfs zo dat je je gewenste gedrag automatisch gaat inzetten. Je merkt dan bij voorvallen waar je eerder emotioneel door werd geraakt, dat je nu vrij bent om te kiezen hoe je wilt reageren. Je blijft in die situaties je volwassen capaciteiten van overzicht, begrip en inlevingsvermogen tot je beschikking houden.

De helende kracht van je emoties
Rationeel denken is voor het oplossen van problemen belangrijk en noodzakelijk, maar soms is het niet voldoende. Dan is er meer nodig, op een dieper en subtieler bewustzijnsniveau.

De meeste mensen maken dankbaar gebruik van hun rationele denken om met lastige en pijnlijke gebeurtenissen in hun leven om te gaan. Je verstand helpt je om overzicht te houden en oplossingen te vinden. Tegelijkertijd is je ratio een manier om weg te blijven van ongemakkelijke gevoelens. Gevoelens als verdriet en angst maken ons kwetsbaar en dat voelt onveilig en ongemakkelijk. Met onze ratio vertellen we onszelf dat het allemaal wel meevalt of dat we niet zo moeten zeuren, want er zijn immers wel ergere dingen in het leven. Zo proberen we onze emoties te sussen, weg te redeneren en te relativeren.

Op een bepaalde manier lijken emoties wel op het weer: we kunnen ze vaak niet goed voorspellen en er controle over hebben. De emotionele lading komt geheel of gedeeltelijk uit ons onderbewuste. Vaak weten we dan alleen maar dat iets ‘niet goed voelt’. Uit allerlei psychologisch onderzoek blijkt dat wij in ons gedrag voor het grootste gedeelte worden gestuurd vanuit het onderbewuste (voor 90% tot, volgens sommige psychologen, zelfs 99%). De vergeten, onverwerkte gebeurtenissen met de bijbehorende programma’s zitten in je onderbewuste en sturen je gedrag in het heden. Daarom is het moeilijk om bepaald gedrag, dat niet meer functioneel is en waar je los van wilt komen, met je ratio te veranderen. Er zitten namelijk pijnlijke emoties onder verstopt, die opkomen zodra je je patroon loslaat.

Aan de hand van de oefeningen in dit boek pak je problemen aan waar je met je ratio niet bij kunt. Je richt je op problemen die zich blijven voordoen, ondanks alle oplossingen die je met je verstand verzint. Je gaat naar de emotie toe. ‘Je kijkt het beest in de bek,’ zoals Nederlands filosoof René Gude zei. De emotie komt vanuit een deel van jou waaraan een behoefte is gekoppeld en die gezien wil worden. Als je de emotie weg wilt duwen, blijft die juist opspelen, net als een bal die je onder water wilt houden en met grote kracht omhoog komt zodra die ontsnapt. Door de emotie te onderzoeken en je af te vragen wat dit deel van je te vertellen heeft, krijg je meer grip op je emoties; je wordt angsten, verdriet of boosheid de baas en kunt zelf sturing gaan geven aan je leven.

Naar de emotie toe gaan wil niet zeggen dat je jezelf erin onderdompelt. Je neemt de emotie wel serieus en onderzoekt deze vanuit een accepterende en liefdevolle positie van kijken naar jezelf, vergelijkbaar met wat je ook leert in mindfulnesstrainingen. Heling ontstaat als je dit deel geeft wat het nodig heeft, binnen de beleving van je eigen emotionele werkelijkheid. In plaats van het rationeel wegredeneren van je emoties, neem je je emotionele werkelijkheid serieus als onderdeel van je innerlijke beleving. Door diepe ontspanning kom je in contact met de innerlijke delen die verbonden zijn aan je emoties, binnen de rijke wereld van je onderbewuste. De emotie wijst je daarbij de weg. Vanuit begrip voor het innerlijke deel van jezelf waar je emotie aan is verbonden, kun je dit deel geven wat het nodig heeft en daarmee jezelf helen.

Door de communicatie met het onderbewuste als instrument om informatie uit het onderbewuste te halen, ga je begrijpen wat er nodig is. De heling komt vanuit jezelf en de aanpak is flexibel. Er wordt ook gebruik gemaakt van oogbewegingen. Het toevoegen van hulpbronnen (positieve ervaringen) en de afleiding die wordt gegeven door de oogbewegingen zorgen ervoor dat de ‘vaste’ neurologische paden, de schakels in je hersenen, worden losgelaten. Je doorbreekt je standaardmanier van reageren. Om meer in contact te komen met wat er in je onderbewuste leeft, maak je gebruik van meditatieve technieken waardoor zelfhypnose mogelijk is. Emotionele problemen en psychosomatische klachten worden op deze manier effectief bij de bron aangepakt, namelijk in de subjectieve, emotionele wereld. Er kan dan heling plaatsvinden in lichaam en geest.

Hoe doe je dat dan?
Het unieke van deze aanpak is dat je zelf je klachten kunt helen binnen de innerlijke wereld van je onderbewuste, in de taal van het onderbewuste, met innerlijke fantasie, beelden, verhalen, gedachten, symboliek, beweging, woorden, emoties en lichamelijke sensaties. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alle innerlijke delen er mogen zijn, een positieve intentie hebben en nodig zijn om heel te worden. Psychosomatische klachten worden benaderd als de psycho-emotionele uiting van onverwerkte ervaringen. Je onderbewuste leert en weet intuïtief wat nodig is en geeft vorm aan je heling. Aan de hand van de praktische oefeningen in dit boek ga je hiermee aan de slag.

Nadat problemen of klachten op deze manier zijn aangepakt, maak je de stap naar de gewenste toekomst. Je heelt niet alleen je oude wonden en beperkende patronen, maar je zet ook een positieve ontwikkeling in gang naar geluk en gezondheid. Bij dit hele proces blijft je verstand, je hoger ontwikkelde brein, aan het stuur. Je redeneert je nare gevoelens niet weg, maar je geeft ze juist een plek. Hierdoor realiseer je daadwerkelijke heling en ontwikkeling naar meer liefde en verbinding in je leven. Deze heling brengt je niet alleen meer welzijn en vitaliteit voor jezelf, maar werkt ook door naar je omgeving. Je voelt je beter en je kunt je meer open stellen voor anderen. Dit helpt je om gezondere relaties te onderhouden, die bijdragen aan je eigen geluk en dat van de mensen om je heen.

Meer lezen?
Bestel dan het boek. Klik hier voor een overzicht van ons complete aanbod.

Terug